Cwajka:

Zorganizowanie zajęć z dziećmi na terenie podwórek i placów zabaw w Chorzowie II
Organizacja 10-ciu spotkań z dziećmi, w celu wskazania możliwości alternatywnego spędzania czasu wolnego (1 raz w tygodniu), w miesiącach lipiec i sierpień 2018 roku, na terenie podwórek, placów zabaw i boisk szkolnych w rejonie Chorzowa II (tzw. Cwajka). Zabawy i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych, zdrowego stylu życia, zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi. Zabawy rówieśnicze sprzyjają przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Spotkania przeprowadzi Stowarzyszenie lub inny podmiot wybrany przez Urząd Miasta Chorzów. W Chorzowie II nie ma Domu Kultury, dlatego tak ważna i wskazana jest realizacja tego projektu. Chorzów II jest terenem gdzie jest bardzo duże skupisko rodzin patologicznych i rodzin dysfunkcyjnych.
Dziennik budowy:

2018-03-30

ChCK jest po serii spotkań z wnioskodawcą. Podczas rozmów określono typ działań, potrzeby, cele oraz środki. Kosztorys jest w przygotowaniu.

 

2018-08-31

Projek został zrealizowany.