Chorzów Stary:

Zorganizowanie Akademii Dobrego Rodzica
Cykl ok. 18 wykładów z elementami warsztatów podzielony na dwa „semestry” (luty-maj, wrzesień grudzień). Zajęcia odbywać się będą 2-3 razy w miesiącu, w Starochorzowskim Centrum Kultury, będą to zajęcia otwarte. Czas trwania 1,5 h -2h. Zajęcia skierowane będą do rodziców, dziadków lub opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, lepiej zrozumieć swoje dziecko, rozwiązać problemy rodzicielskie, pogłębić więź z dzieckiem. Tematy, które będą poruszane to na przykład: „Uratuj swoje dziecko- Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i niemowlętom”, „Potrzeby dziecka, a poczucie bezpieczeństwa”, „Noszenie dziecka w chuście”, „Sen niemowlęcia a życie rodzinne i prawidłowy rozwój dziecka”, „Budowanie bezpiecznej więzi z dzieckiem”, „Trudności przy pojawieniu się rodzeństwa”, „Kary i nagrody, czym jest warunkowa miłość”, „Rodzicielstwo przez zabawę”, „Czym są granice dziecka”, „Wsparcie w przeżywaniu trudnych emocji”, „Łagodna adaptacja do żłobka i przedszkola”, „Potrzeby dziecka, a poczucie bezpieczeństwa”, „masaż Shantala”, „Złość która rani i wpędza w poczucie winy”, „Być tatą – sposoby na budowanie autorytetu”, „Rodzic pełen pozytywnej energii”.
Dziennik budowy:

2018-04-03

Akademia Dobrego Rodzica ruszyła w marcu

12 marca odbył się pierwszy z zaplanowanych wykładów w ramach Akademii Dobrego Rodzica – cyklu spotkań skierowanych do opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje rodzicielskie. Zajęcia organizowane będą dwa, trzy razy w miesiącu.

Harmonogram zajęć: http://centrum.chorzow.eu/dobry-rodzic