Chorzów Stary:

Stwrzenie placu zabaw „Magiczna Podróż” ze strefami tematycznymi
Wymiana placu zabaw przy ul. Słowiańskiej na nowy, składający się z następujących stref tematycznych: 1.Zaczarowany las- duże urządzenie zabawowe w bajkowych kształtach, 2. Magiczne góry - tyrolka, ścianka wspinaczkowa, 3.Tajemnicza kraina – urządzenia dla dzieci najmniejszych 0-3 lat, 4.Słoneczna plaża- strefa piasku z urządzeniami do zabawy w piasku. (mini koparki, Plac zabaw uzupełniony będzie również o takie urządzenia jak na przykład: bocianie gniazdo, bujak, karuzelka, beczka śmiechu, ważka, domek itp. Całość zostanie wzbogacona zielenią odgradzającą i ozdobną oraz wymienione zostaną ławki i kosze.
Dziennik budowy:

2018-05-18

7 maja nastąpiło otwarcie ofert, aktualnie oferty są uzupełniane i trwa procedura rozstrzygnięcia.Podpisano umowę dzierżawy pomiędzy CHSM i Miastem.

2018-03-30

W marcu został złożony wniosek do Sekretarza Miasta  o zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie projektu i jednocześnie trwają ustalenia dotyczące podpisania umowy dzierżawy pomiędzy CHSM i Miastem. Plac zabaw ma powstać na terenie CHSM wydzierżawionym przez Miasto.