Chorzów II:

Stworzenie Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego
W ramach projektu Centrum Młodzieżowego Filmu Amatorskiego młodzież, pod opieką nauczycieli (instruktorów), poprzez realizację własnych pomysłów miałaby możliwość poznania tajników sztuki filmowej podobnie, jak dzieje się to teraz w Młodzieżowym Klubie Filmowym „WIATRAK. Celem projektu jest jednak nie tylko kontynuowanie tradycji Śląskiego Kina Amatorskiego, ale przede wszystkim organizacja czasu młodym ludziom poprzez zaszczepienie w nich zainteresowania sztuką filmową, a co za tym idzie pogłębienie ich wiedzy w dziedzinie kultury i sztuki. Dodatkowo w ramach projektu młodzież może pogłębiać wiedzę o naszym mieście, angażując się w realizację filmów o tematyce miasta, poruszając temat historii Chorzowa, który w 2018 roku będzie obchodził 150- letnią rocznicę nadania praw miejskich. Jeżeli będą organizowane imprezy czy festyny, młodzież również może się zaangażować w to filmowo i fotograficznie. Także nasze obiekty sportowe, AKS, Chorzowianka i Wyzwolenie mogą zostać ujęte w ramach projektów filmowych realizowanych przez młodzież. Planowane są warsztaty filmowe raz w tygodniu przez cały okres trwania projektu, a na zakończenie festiwal filmów powstałych podczas zajęć. Proponowane wykorzystanie środków finansowych Sprzęt filmowo fotograficzny: – półprofesjonalna kamera filmowa – półprofesjonalny aparat fotograficzny wraz z obiektywem (lustrzanka) – materiały do wyżej opisanego sprzętu (karty pamięci, baterie, pokrowce, torby, itp.) -koszty przejazdu -koszty organizacji festiwalu
Dziennik budowy:

2018-03-30

Odbyło się spotkanie z dyrektor III Liceum im. Ligonia Grażyną Widerą oraz dyrektorem ChCK Tomaszem Ignalskim, na którym zostały omówione szczegóły współpracy, jak sam projekt ma być realizowany oraz jak wygląda procedura wydatkowania środków. Obecnie ChCK czeka na kosztorys. Finał wydarzenia został przewidziany na jesień.