Centrum:

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej
Rewitalizacja skweru z uwzględnieniem nowoczesnego, zwiększającego bezpieczeństwo oraz estetykę oświetlenia oraz nasadzenia nowej zieleni. Wymieniony skwer, usytuowany w reprezentacyjnej części miasta wymaga gruntownego odnowienia, zamontowania lamp i przesunięcia w mniej eksponowane miejsce pojemników na sortowane odpady. Lokalizacja w ścisłym centrum Chorzowa, bezpośrednim sąsiedztwie Chorzowskiego Centrum Kultury, Rejonowego, jest wizytówką naszego miasta.
Dziennik budowy:

2018-05-18

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych, w wyniku których zmieniły się wytyczne do projektu, termin ogłoszenia przetargu przesunięto. Aktualnie Wydział Usług Komunalnych posiada pełną dokumentację, którą w najbliższych dniach przekaże do Biura Zamówień Publicznych.

2018-03-30

W marcu został złożony wniosek do Sekretarza Miasta  o zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie projektu.