Maciejkowice:

Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach
Chcę aby bunkier znajdujący się na terenie Maciejkowic przy ul. Głównej był tak samo reprezentacyjny jak bunkry znajdujące się przy ul Katowickiej i ul. Lwowskiej. Chcę aby bunkier ten również spełniał rolę muzeum i rolę edukacyjną. Chcę aby był wyposażony w sprzęt, eksponaty, które przybliżą zwiedzającym czasy II wojny światowej. Obok bunkru znajduje się teren, który powinien być uprzątnięty i zagospodarowany (posadzona trawa, kwiaty i zainstalowane ławki)