Maciejkowice:

Organizacja Święta Maciejkowic
Chcemy zorganizowania imprezy muzycznej o charakterze rodzinnym i piknikowym (nie koniecznie biesiadnym) - Święto Maciejkowic. Wybór gatunku muzycznego prezentowanego przez wybranych artystów zapewniających oprawę muzyczną w/w imprezy oraz wybór samych twórców muzycznych (wykonawców) będzie skonsultowany z autorem niniejszego wniosku. Czynnikiem determinującym wybór wykonawcy lub wykonawców będzie prezentowany przez nich poziom artystyczny.
Dziennik budowy:

2018-03-30

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki spotkał się z wnioskodawcą aby omówić szczegóły przeprowadzenia projektu.

 

2018-09-08

Rezalizacja zadania.