Chorzów Batory 2:

Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ulicy Hutniczej
Chcę, aby skwerek między ulicą Hutniczą, a MDK Batory został zagospodarowany na plac zabaw dla dzieci. Obecnie MDK Batory się rozbudowuje w kierunku skwerku, jest więc okazja, by w przyszłym roku wygospodarować teren dla dzieci i rodziców z dziećmi. W okolicy ul. Hutniczej i MDK Batory nie ma ŻADNEGO miejsca, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas na wolnym powietrzu. Obserwuję, że rodzice z wózkami przysiadają na rozpadającym się murku po klombie z kwiatami. Nie ma żadnej ławki, gdzie można by spocząć, żadnego miejsca dla dzieci. Mieszkam na przeciwko MDKu, mam małe dziecko i widzę jaki w mojej okolicy jest deficyt na miejsca przyjazne dzieciom i rodzinom. Ten jedyny kawałek zieleni przy ulicy Hutniczej służy obecnie jako wybieg dla psów, o który nikt nie dba. Remont przy domu kultury jest idealną okazją, by zadbać o cały teren, dlatego wnioskuję o budowę ogrodzonego placu zabaw, który przy wejściu będzie miał dużą metalową kratę, uniemożliwiającą wejście na plac zabaw psom. Takie rozwiązanie miasto wykorzystało na oś. Różanka w Chorzowie i sprawdza się idealnie. Wnioskuję również o wygrodzenie wybiegu dla psów oraz postawieniu kilku ławek. Byłam na konsultacji u dyrektora MDK Batory, która popiera tę inicjatywę. W załączniku przesyłam zdjęcie terenu o którym mowa oraz murka, który obecnie jako jedyny służy do odpoczynku.
Dziennik budowy:

2018-11-06

Unieważnienie pierwszego przetargu (zgłosiła się tylko jedna firma). Drugi przetarg w realizacji.

2018-05-18

Dokumentację na wykonanie inwestycji, której wartość jest wyższa niż kwota wynikająca z budżetu obywatelskiego, zostanie przekazana do Biura Zamówień Publicznych po zgromadzeniu potrzebnych środków finansowych, najprawdopodobniej pod koniec czerwca 2018 roku.

2018-03-30

Projekt jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej (projekt wykonuje Wydział Usług Komunalnych z wyjątkiem projektu oświetlenia skweru, który został już zlecony).