Centrum:

Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego
Inwestycja obejmuje naprawę boiska, wykonanie na nim tartanowej nawierzchni oraz naprawę i podniesienie ogrodzenia.
Dziennik budowy:

2017-08-17

Inwestycja została zakończona. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego boiska, połączone turniejem piłkarskim, odbędzie się 18 sierpnia o godz. 10.00.

2017-07-10

W przetargu na realizację zadania, który odbył się w połowie czerwca, wygrała firma Greta Sport z Dąbrowy Górniczej. Umowa z firmą została podpisana 6.07, zaraz po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy. Zgodnie z umową firma ma 32 dni na zakończenie inwestycji.