Chorzów Batory 1:

Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej
Inwestycja obejmuje wymianę starych słupów oświetleniowych i opraw oraz dostawienie nowych latarni na terenie "Spółdzielni nad Rawą".
Dziennik budowy:

2017-11-17

15.11 Miejski Zarząd Ulic i Mostów przekazał teren wykonawcy inwestycji - firmie Etec z Olkusza. Firma musi zakończyć prace do 20.12.

2017-10-04

MZUiM jest po przetargu, inwestycja rozpocznie się w listopadzie i zostanie zrealizowana do końca tego roku.

2017-08-18

Obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji projektowej oraz procedura przejęcia sieci oświetleniowej z TAURON. Ogłoszenie przetragu na roboty planowane jest na październik.