Chorzów II:

Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie
Inwestycja obejmuje remont przejścia podziemnego: na przykład odnowienie ścian i posadzki czy przystosowanie przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dziennik budowy:

2018-11-09

Obecnie prowadzone są prace remontowe.

2018-07-18

Miasto otrzymało na ten cel 1 083 900 zł dotacji z budżetu państwa. Szacowany koszt inwestycji to prawie 2 mln zł. Dodatkowe środki pozwolą na wykonanie kompleksowej przebudowy. Zmodernizowane przejście podziemne zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki zamontowaniu nowoczesnych wind. Nie zabraknie również różnokolorowych zadaszeń oraz nowoczesnego oświetlenia. Wymienione zostaną posadzki, a także przestarzałe okładziny ścian, stropów i schodów.