Maciejkowice:

Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej
Projekt dotyczy wybudowania nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicznego na odcinku ul. Słowików nr 11, wzdłuż ogrodzenia szybu kopalnianego "Zygmunt" do ul. Głównej (a przystankiem), co pozwoli połączyć przedmiotowy odcinek z istniejącą drogą ul. Słowików.
Dziennik budowy:

2017-08-18

25.08 współwłaściciele nieruchomości przy drodze przekazali większościową część udziałów miastu. We wrzesniu złożony zostanie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie przetargu na roboty będzie możliwe w II kwartale 2018 r.