BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

8. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 29, ul. Lwowska

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Lwowskiej

W ramach projektu zostanie stworzone boisko do siatkówki i badmintona o wymiarach 18 X 9 wraz z rewitalizacją pasa zieleni oraz ogrodzeniem typu piłkochwyt. Wykonane zostanie również oświetlenie boiska oraz chodniki z kostki brukowej. Beneficjentem projektu będą mieszkańcy otaczających szkołę osiedli, w tym nowo powstających przy ulicy Lwowskiej oraz przy ul. Parkowej. Zrewitalizowany obszar z nowym, bezpiecznym boiskiem będzie miejscem integracji i czynnego uprawiania sportu przez mieszkańców okolicznych ulic. 

Stan inwestycji: Realizacja projektu została przełożona na 2023 r. z uwagi na przebudowę magistrali wodociagu przebiegającego przez działkę, ktora zostanie wykonana do końca 2022 r.

Kwota inwestycji: 370 000 zł

Wnioskodawca: Agnieszka Pluta

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych

Kontakt:
Bogdan Neukirch
tel. 32 416 50 00 wew. 497, e-mail: ik@chorzow.eu