BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Maciejkowice | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Modernizacja boiska

W ramach inwestycji wykonano modernizację boiska przy ul. Społecznej w Chorzowie, w okolicach Doliny Górnika. Zakres zadania objął wykonanie czterotorowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni syntetycznej, na podbudowie betonowej, o wymiarach 73,0*4,80 m, wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 566 m², zakup i montaż trybuny stalowej na 50 miejsc, 2 wiat boiskowych, 2 bramek do piłki nożnej. Ponadto wykonano i zamontowano piłkochwyt z siatki poliamidowej, ogrodzenie panelowe o długości 110 m i zregenerowano trawiastą murawę boiska.

Stan inwestycji: Inwestycję zakończono we wrześniu 2015 roku.