BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

2. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Lokalizacja inwestycji: Chorzów Stary | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Siłownia plenerowa

W ramach inwestycji wyposażono Dolinę Górnika w pięć podwójnych urządzeń siłowni plenerowej.

Stan inwestycji: Zrealizowano w listopadzie 2014 roku.